כותרת: בת היענה

מזכירה לך את יכולתך להתחבר לתחום הרוח בלי ללכת בו לאיבוד, להישאר יציבה ומקורקעת. מחברת לידע עתיק ומאפשרת לידה מחדש. מביאה איתה תשוקה לנקות את
המרחב האישי שלנו בהיבטים הפיזי, הרגשי והרוחני

Availability
Price

Availability
Price