Blogs

הרבה פעמים כדי להרגיש חיות צריך להסכים למות

הרבה פעמים כדי להרגיש חיות צריך להסכים למות

כמות הפעמים שאחזתי בכוח בדברים שסיימו את תפקידם בחיי מתוך הפחד לצאת אל הלא נודע היא עצומה...ההיאחזות הזו תקעה אותי ויצרה סבל בחיי, מרוב פחד אחזתי עד שכאב לי הגוף.ויחד...

הרבה פעמים כדי להרגיש חיות צריך להסכים למות

כמות הפעמים שאחזתי בכוח בדברים שסיימו את תפקידם בחיי מתוך הפחד לצאת אל הלא נודע היא עצומה...ההיאחזות הזו תקעה אותי ויצרה סבל בחיי, מרוב פחד אחזתי עד שכאב לי הגוף.ויחד...

למה כדאי לך להתחבר לעוצמה הנקבית שלך?

למה כדאי לך להתחבר לעוצמה הנקבית שלך?

בעולם זכרי, קל לנו לשכוח את האיכות הנקבית והמתנות שהיא מבקשת להעניק לחיינו.  לנו הנשים, הדבר יכול ליצור קושי להיכנס לזוגיות, להרות ולפתח את היכולת להיות רכות וחומלות כלפי עצמנו. ...

למה כדאי לך להתחבר לעוצמה הנקבית שלך?

בעולם זכרי, קל לנו לשכוח את האיכות הנקבית והמתנות שהיא מבקשת להעניק לחיינו.  לנו הנשים, הדבר יכול ליצור קושי להיכנס לזוגיות, להרות ולפתח את היכולת להיות רכות וחומלות כלפי עצמנו. ...