למה כדאי לך להתחבר לעוצמה הנקבית שלך?

למה כדאי לך להתחבר לעוצמה הנקבית שלך?

בעולם זכרי, קל לנו לשכוח את האיכות הנקבית והמתנות שהיא מבקשת להעניק לחיינו. 

לנו הנשים, הדבר יכול ליצור קושי להיכנס לזוגיות, להרות ולפתח את היכולת להיות רכות וחומלות כלפי עצמנו. 

 סמל האלה מסייע לנו להתחבר לעוצמה הנקבית ולהבין את תבונות המחזוריות שבטבע.

כשאנחנו עונדות את התכשיט השדה האלקטרומגנטי שלנו משווה לשלו ובאמצעות כך האיכויות של האלה הופכות זמינות לנו.

האלה מאפשרת לנו להתחבר לאיכויות הנקביות שבבריאה ולחכמת המחזוריות שבטבע, להתרחק מהתמונה ולאפשר לדברים להתהוות. 

בעוד שהאיכות הזכרית בבריאה רצה למרחקים קצרים, האיכות הנקבית מסוגלת להמתין שתהליכים יתרחשו בדומה להתהוות תינוק ברחם אמו. 

כמו בטבע כך גם אנחנו חוות בחיינו את עונות השנה, גם לנו יש סתיו, חורף, אביב וקיץ ובכל עונה כזו יש את מה שמתאים לה.

יש עת לנטוע ועת לקצור!

 כך הדבר גם ביחס לזוגיות וגם ביחס לפרויקט שאנחנו מבקשות לממש בחיים העסקיים שלנו. 

כשאנחנו לא מכירות את חכמת המחזוריות, אנחנו דוחקות במציאות, מצפות לקצור לפני הזמן והרבה פעמים מחבלות לעצמנו. 

להבדיל כשאנחנו מכירות את המחזוריות שבבריאה ובחיינו יש לנו את אורך הרוח הדרוש כדי לאפשר לדברים לקרות בזמן המדויק להם.  

האלה היא סמל לפריון והיא מבקשת להזכיר לנו שבכוחנו לברוא חיים (תינוק או רעיון) מתוך שפע.

 

חזור לBlogs